Sürdürebilirlik - LAYHER


 

KAYNAKLARI KORUMAK İÇİN İHTİYAÇLARIN FARKINDA OLAN LAYHER’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Ürünlerimiz ve süreçlerimizdeki ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik için daima büyük bir farkındalık ve dikkatle hareket ediyoruz. Aynı zamanda çalışanlara, müşterilere ve genel olarak topluma karşı sosyal sorumluluğumuza da odaklanmaktayız.

Güvenilir işverenler olarak, üretim ekipmanının ekonomik kullanımı ve kaynağı koruyan üretim süreçleri, sürdürülebilir hareket olma amacıyla düşüncemizin temelini oluşturur. Bu, üretim tesislerimizin çatı yeşillendirme ve güneş pil sistemleri kullanılarak sürdürülebilir şekilde inşa edilmesini sağladığımız anlamına gelmektedir. Layher ürünlerinin yalnızca Güglingen-Eibensbach'taki tesislerinde üretimi sayesinde, malları için CO2 emisyonlarını önemli oranda azaltan uzun taşıma güzergahları yoktur.

Sürdürülebilirlik konusu, Layher Enerji Yönetim Ekibi ile tüm şirket organizasyonuna ilave edilmiştir. Tüm önlemlerin temeli, Alman standardı DIN EN ISO 50001 normudur. Bu standart, enerji kullanımı ve tüketimi ile ilgili gereksinimleri şart koşar. Buradaki ana faktörler, alanlardır:

 • Ölçümler
 • Ürünler
 • Süreçler

 

SÜREÇLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Enerji verimliliğinde 10 yıllık hedef

 • Üretilen birim başına % 10 daha düşük enerji tüketimi.
Seçilen konum ve üretim tesisleri

 

Tedarikçiler
 • Hammaddenin seçimi ve alımı Layher'de aynı zamanda ekolojik olarak da sürdürülebilir. Yalnızca ISO sertifikaları olan tedarikçiler de dikkatli bir şekilde seçilir.
Üretim
 • Yenilikçi ısıtma sistemleri, bir kombine ısı ve enerji santrali ve hava kompresörünün ısı geri kazanımı, çeşitli yapı parçalarındaki oda sıcaklığının sürdürülebilir şekilde düzenlenmesini sağlar.
 • Üretimdeki yeni teknolojiler ve verimli süreçler, kaynakların korunmasını ve en yüksek ürün kalitesini garanti eder.
 • Yeni yapılar için standart KfW 55 enerji verimlilik sınıfıdır.

ÖNLEMLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Enerji tüketiminin azaltılması

 • Düzenli çatı onarımları veya makaralı kapıların daha hızlı ve daha yenilikçi ürünlerle değişimini de kapsayan hedeflenen bina yenileme önlemleri, gereksiz ısı kayıplarının önlenebileceği anlamına gelir.
Filo
 • Dizel motorlu istif makinelerinin yerini elektrikliler alıyor.
Enerji önlemleri ve yenilenebilir enerjiler
 • Fotovoltaik sistemler ve yeşil alanlar yeni bina planlarına dahil edilmiştir.
Geri dönüşüm
 • Süpürgeliklerin üretimi sırasında oluşan artık keresteler, aynı üretim sürecinde kurutma odasında bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Tüm yazılı basınların, broşürlerin ve fiyat listelerinin bilinçli bir şekilde kağıtsız / kağıt tasarrufu sağlayan ofisi ve CO2 yansız üretimi.

ÜRÜNLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Entegre sistemler

 • Yeni satın alınmış bileşenler, mevcut malzeme stoklarıyla birleştirilebilir ve kullanılabilir.
 • Ürünlerin uzun ömürlü olması sayesinde kalıcı değer.
 • Onaylar, farklı sistem nesillerini kapsar.
Layher Lightweight
 • Bu, istif makine kapasitelerinin daha iyi kullanımını sağlar - CO2 emisyonlarını azaltır.
 • Yüksek çekme dayanımlı çelik türleri kullanmak, iskele bileşenlerinin ağırlığını büyük ölçüde azaltmamızı sağladı. % 15'e kadar daha düşük taşıma ağırlığı.
Çözüm odaklı ürünler
 • Çevrelemeler ve şantiye güvenliği için yeniden kullanılabilir Layher koruma sistemleri.
 • Brandaların kullanımı ve bertarafından vazgeçilebilir.